Copyright 2022 - Кафедра обліку та аудиту ХНУ

Шановний друже!

 

Хочемо тобі презентувати спеціальність "Облік і оподаткування" в Хмельницькому національному університеті. Підготовка з даної спеціальності здійснюється кафедрою обліку, аудиту та оподаткування. Спеціальність має IV рівень акредитації, що дає змогу здійснювати підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Магістр". В нинішніх економічних реаліях неможливо уявити підприємство, установу або організацію виробничої та невиробничої сфери, що ефективно працює, розвивається, отримує прибутки від своєї діяльності, без належної організації бухгалтерського фінансового та управлінського обліку, внутрішнього аудиту, формування облікової інформації, контролю та аналізу виробничо-господарської діяльності. Адже саме завдяки цим процесам керівництвом приймаються економічно обґрунтовані управлінські рішення стосовно подальшого існування та оптимального динамічного розвитку підприємства.

Після закінчення навчання, поєднавши в собі знання з економіки, аналітичних навичок, ти зможеш легко реалізувати свій потенціал на підприємствах всіх форм власності і господарювання, органах державного управління, банківських установах, представництвах іноземних та вітчизняних компаній, де сьогодні працює більшість наших випускників.Але перш ніж ти досягнеш цього, на тебе очікує п'ятирічна наполеглива робота над собою. Оскільки сьогоднішній бухгалтер – не просто обліковець, а й аналітик, здатний керувати економічною та фінансовою службами підприємства, прогнозувати його розвиток. Певен, що Ви оберете вірне для себе рішення навчатися на цій спеціальності, де готують висококваліфікованих, конкурентоспроможних елітних кадрів нового покоління!

 

Бажаю успіху!
З повагою, проректор з науково-педагогічної роботи – перший проректор,
доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Войнаренко М.П.

facebook  youtube