Copyright 2022 - Кафедра обліку та аудиту ХНУ

Виховна робота кафедри Обліку, аудиту та оподаткування

Студенти спеціальності "Облік і оподаткування", починаючи з другого курсу навчання, також активно залучаються до наукової роботи. Щорічно за ініціативи кафедри проводиться студентська наукова конференція, за результатами якої кращі доповіді направляються для представлення на міжнародних науково-практичних конференціях студентів і молодих вчених.

Ректор Хмельницького національного університету Скиба М.Є. та завідувач кафедри обліку і аудиту Войнаренко М.П. вітають магістрів з обліку і аудиту (випуск 2012 р.)

 

Про потужну професійну та науково-практичну спрямованість та якість підготовки студентів спеціальності “Облік і оподаткування” свідчить те, що протягом останніх десяти років кафедрою було випущено біля 5 тисяч бакалаврів, 4,5 тисяч спеціалістів, понад 250 магістрів, і всі вони або продовжили навчання (бакалаври), або знайшли гідну роботу на підприємствах і установах, займають посади від простих бухгалтерів до керівників потужних підприємств і владних структур, десятки кращих отримали рекомендації щодо подальшого навчання в аспірантурі, захистили кандидатські і докторські дисертації.

На формування свідомості та кодексу внутрішньої професійної етики майбутніх фахівців впливає ефективна діяльність інституту кураторства, у якому викладачі кафедри обліку, аудиту та оподаткування беруть активну участь. Їх активна робота постійно відзначається почесними грамотами та подяками з боку керівництва університету, а також позитивним відгуками з підприємств та організацій, де на керівних посадах працюють випускники кафедри.

В цілому, виховна робота професорсько-викладацького складу кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету спрямована на формування майбутнього громадянина нашої держави, високопрофесійного спеціаліста, ефективного керівника, якість знань якого і принципи поведінки відповідають кодексу професійної етики та який здатний своєчасно реагувати на зміни навколишнього обліково-регуляторного середовища.

Основні види професійної діяльності фахівця: обліково-аналітична; контрольно-ревізійна; аудиторська; консалтингова; організаційно-управлінська; нормативно-методична на посадах головного бухгалтера, головного касира, головного ревізора, головного економіста, начальника контрольно-ревізійного відділу, начальника планово-економічного відділу, начальника централізованої бухгалтерії; аудитора, податкового інспектора, викладача вищих навчальних закладів, інші керівні посади в різних галузях народного господарства – державних та комерційних структурах.

Фахівець може адаптуватися до наступних видів суміжної професійної діяльності: управлінсько-господарської; фінансової і кредитної; експертно-консультаційної; оподаткуванню; оцінки власності; зовнішньоекономічної; науково-методичної.

Зустріч викладачів кафедри у травні 2015 року з випускниками (1980 та 1990 років випуску)


Багато випускників кафедри зробили успішну професійну кар’єру та займають керівні посади в провідних сферах національної економіки, зокрема:

  1. Мельник Сергій Іванович, депутат Верховної Ради України, (випускник 1990 р.)
  2. Коліщак Віктор Михайлович, голова громадської організації «Рідне місто», (випускник 2002)
  3. Мороз Анатолій Степанович, проректор з економічних питань – головний бухгалтер, Державного університету «Львівська політехніка», (випускник 1981р.)
  4. Шпак Валентин Аркадійович, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор Національної академії статистики, обліку та аудиту, (випускник 1981 р.)
  5. Косковецька Євгенія Станіславівна, генеральний директор ВАТ "Укрелектроапарат", (випускник 1978 р.)
  6. Корнік Наталя Леонідівна, головний бухгалтер ХНУ, (випускник 1985р.)
  7. Гакало Валентин Володимирович, власник торгової марки «Насолода», (випускник 1996 р.)
  8. Гаврилюк Алла Миколаївна, головний бухгалтер Хмельницькобленерго, (випускник 1992 р.)
  9. Козлик Оксана Володимирiвна, головний бухгалтер АК Адвіс, (випускник 1994 р.)
  10. Жук Лариса Григорівна, заступник начальника ДПІ у м. Хмельницькому, (випускник 1995 р.)

facebook  youtube