Copyright 2022 - Кафедра обліку та аудиту ХНУ

Громадська діяльність кафедри Обліку, аудиту та оподаткування

Викладачі кафедри залучаються до науково-громадської діяльності – розробки та удосконалення нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, консультаційної роботи в державних установах та громадських організаціях.

Професором кафедри Войнаренком М.П., який є член-кореспондент НАН України, дійсним членом (академіком) Академії економічних наук України, Української академії економічної кібернетики, головою спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських (з 2012 – докторських) дисертацій Д70.052.01 Хмельницького національного університету, членом спецради з захисту докторських дисертацій Київського національного університету харчових технологій, головою редколегії секції «Економічні науки» Вісника Хмельницького національного університету, членом редколегій українського журналу «Економіст» (м. Київ), Часопису Хмельницького університету управління та права, членом Міжнародної асоціації українських економістів (МАУЕ), віце-президентом Асоціації «Поділля-Перший», співголовою Громадської ради Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області, головою Хмельницького обласного товариства «Знання» України була створена потужна наукова школа з розвитку обліку та оподаткування. Більшість викладачів кафедри є членами Хмельницької філії «Спілки економістів».

facebook  youtube