Copyright 2021 - Кафедра обліку та аудиту ХНУ

Кафедра обліку, аудиту та оподаткування веде підготовку фахівців за спеціальністю "Облік і оподаткування", які мають бути підготовлені для обліково-економічної роботи в організаціях, установах та на підприємствах різних галузей діяльності.

Кафедра проводить підготовку за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- бакалавр - базова економічна освіта, яка дає право на виконання професійних обов'язків бухгалтера;

- магістр - одержує кваліфікацію економіста бухгалтера-аудитора і є спеціалістом широкого спрямування, а також може здійснювати викладацьку та наукову діяльність. Випускник має право займати посади: головного бухгалтера; аудитора; аудитора-діагностика; головного ревізора; ревізора; начальника контрольно-ревізійного відділу; провідного економіста; викладача; методиста; молодшого наукового співробітника.

Багато з наших випускників почали власну справу, інші, не дивлячись на молодий вік, вже досягли високих посад. Найкращі випускники аспірантури успішно працюють на кафедрі в якості викладачів.

Програма підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності "Облік і оподаткування" спрямована на надання студентам всебічних можливостей для набуття теоретико-методологічних основ, практичних навичок та вмінь в галузі обліку, аудиту та оподаткування, плідного їх використання в бізнесових та державних організаціях.


Університет проводить набір на І курс за спеціальністю "Облік і оподаткування" на місця, що фінансуються за рахунок Державного бюджету, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, відповідно до вимог МОН України та приймає сертифікати оцінювання якості з дисциплін:

  • математика (ваговий коефіцієнт 0,20);
  • українська мова і література (ваговий коефіцієнт 0,50);
  • іноземна мова або географія (ваговий коефіцієнт 0,20);

Додатково враховується середній бал атестата (ваговий коефіцієнт 0,10). 

На місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, відповідно до вимог МОН України, приймає сертифікати оцінювання якості з дисциплін:

  • історія України (ваговий коефіцієнт 0,20);
  • українська мова і література (ваговий коефіцієнт 0,50);
  • іноземна мова або географія (ваговий коефіцієнт 0,20).

Додатково враховується середній бал атестата (ваговий коефіцієнт 0,10). 

Мінімальний прохідний бал із усіх предметів ЗНО сертифікатів 2018, 2019 (крім іноземної мови) та 2020 років – 120 балів (для бюджетної пропозиції).


Вступ у магістратуру проводиться на основі дипломів ОКР «Бакалавр» чи «Спеціаліст», здобутими за однойменною спеціальністю (напрямом) після здачі фахового вступного іспиту та іспиту з іноземної мови.

Дозволяється вступ на основі дипломів, здобутих за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, з урахуванням середнього бала відповідного диплома.

Інформаційний лист для абітурієнтів

facebook  youtube