Copyright 2019 - Кафедра обліку та аудиту ХНУ

Кафедра обліку, аудиту та оподаткування веде підготовку фахівців за спеціальністю "Облік і оподаткування", які мають бути підготовлені для обліково-економічної роботи в організаціях, установах та на підприємствах різних галузей діяльності.

Кафедра проводить підготовку за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- бакалавр - базова економічна освіта, яка дає право на виконання професійних обов'язків бухгалтера;

- магістр - одержує кваліфікацію економіста бухгалтера-аудитора і є спеціалістом широкого спрямування, а також може здійснювати викладацьку та наукову діяльність. Випускник має право займати посади: головного бухгалтера; аудитора; аудитора-діагностика; головного ревізора; ревізора; начальника контрольно-ревізійного відділу; провідного економіста; викладача; методиста; молодшого наукового співробітника.

Багато з наших випускників почали власну справу, інші, не дивлячись на молодий вік, вже досягли високих посад. Найкращі випускники аспірантури успішно працюють на кафедрі в якості викладачів.

Програма підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності "Облік і оподаткування" спрямована на надання студентам всебічних можливостей для набуття теоретико-методологічних основ, практичних навичок та вмінь в галузі обліку, аудиту та оподаткування, плідного їх використання в бізнесових та державних організаціях.


Університет проводить набір на І курс за спеціальністю "Облік і оподаткування" на місця, що фінансуються за рахунок Державного бюджету, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, відповідно до вимог МОН України та приймає сертифікати оцінювання якості з дисциплін:

  • математика (ваговий коефіцієнт 0,20);
  • українська мова і література (ваговий коефіцієнт 0,50);
  • іноземна мова або географія (ваговий коефіцієнт 0,20);

Додатково враховується середній бал атестата (ваговий коефіцієнт 0,10). 

На місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, відповідно до вимог МОН України, приймає сертифікати оцінювання якості з дисциплін:

  • історія України (ваговий коефіцієнт 0,25);
  • українська мова і література (ваговий коефіцієнт 0,50);
  • іноземна мова або математика (ваговий коефіцієнт 0,25);

Мінімальний прохідний бал із усіх предметів ЗНО сертифікатів 2017, 2018 (крім іноземної мови) та 2019 років – 100 балів.


Вступ у магістратуру проводиться на основі дипломів ОКР «Бакалавр» чи «Спеціаліст», здобутими за однойменною спеціальністю (напрямом) після здачі фахового вступного іспиту та іспиту з іноземної мови.

Дозволяється вступ на основі дипломів, здобутих за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, з урахуванням середнього бала відповідного диплома.

Інформаційний лист для абітурієнтів

facebook  youtube