Copyright 2021 - Кафедра обліку та аудиту ХНУ

konf

Шановні колеги

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку», яка відбудеться в Хмельницькому національному університеті 25-26 травня 2018 року.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

  1. Проблеми і стратегії формування регіональних інноваційних систем.
  2. Інструменти й технології управління соціально-економічними системами в контексті становлення інформаційного суспільства.
  3. Тенденції розвитку фінансових інститутів в економіці України.
  4. Розвиток теорії і методики обліку та аналізу за умов впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності.
  5. Актуальні проблеми оподаткування: теоретичні та практичні аспекти.
  6. Стратегії розвитку аудиту і технології їх практичної реалізації в Україні.
  7. Реалізація інформаційних систем і технологій у національній економіці.

 

За результатами роботи конференції планується видання збірника тез доповідей. Публікація поданих статей, які відповідають вимогам ВАК України, здійснюється у фаховому виданні – Віснику Хмельницького національного університету, серія «Економічні науки». Журнал включено до науковометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ.

З детальними умовами участі в конференції можна ознайомитись в інформаційному листі.


facebook  youtube